DELINEACIÓ
I.C.C. - VISSIR - ORTOXPRES - ED50-ETRS89
CADASTRE - Dirección General del Catastro
MUC - POUM - Mapa Urbanístic de Catalunya
SIGPAC - Visors
GOOGLE MAPS
OpenStreetMap
Miramon - Mapes Base Programa
Miramon - Mapes EIA
Miramon - Planols Geològics
Miramon - Contaminació Lluminosa
DEJECCIONS RAMADERES
Gestió de Dejeccions Ramaderes GDN
Manual dels hàbitats UB
Hàbitats i Hàbitats d'Interès Comunitari GENCAT
Google
UTILITATS
TRADUCTOR - Google Translate
ENCICLOPEDIA - Enciclopèdia Catalana

XARXES
Plotter DesignJet 800 ( npib9b082 )
Ricoh MP C3003 ( RicohMPC3003 )
Test de Velocitat d'Internet